Община Русе отдава под наем атрактивни имоти
Община Русе отдава под наем атрактивни имоти – общинска собственост, сочи публикувана на официалния й сайт информация. За отдаване под наем на организираните от общината публични търгове с явно наддаване или публично оповестени конкурси, са обявени общински имоти с различно предназначение в град Русе, най-атрактивни сред които са:
  • офиси на първи и втори етаж в сградата с градския часовник на ул. „Райко Даскалов“ №2;
  • хижа в лесопарк „Липник“;
  • павилион за магазин и офис срещу ПМГ „Баба Тонка“;
  • заведение за хранене и развлечение на ул. „Ангел Кънчев“ №1, до Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Русе;
  • заведение за хранене и развлечение на бул. „Фердинанд“ №3А (бивша механа „6 без 10“); заведение за хранене и развлечение на ул. „Котовск“ №2, до Дирекция „Местни данъци и такси“ и др.
 
Определената, съгласно Наредба №2 на Общински съвет–Русе, начална наемна цена за всеки от имотите е съобразена с площта, местоположението и предназначението на съответния обект и прилежащите към него площи. При заявен интерес за предоставяне под наем на конкретен имот, е възможно извършване на оглед, съвместно с представител на отдел „Търговия и наемни отношения“ към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ в общинска администрация, като на сайта на община Русе са посочени конкретни данни за контакт за получаване на повече информация.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
28/08/2017 11:32:27Разработват електронна платформа с единна база данни за цялата съществуваща и планирана инфраструктура
В електронна платформа, базирана на геопространствени данни – „Единна информационна точка“, ще бъде събрана цялата информация за съществуващата и планирана инфраструктура, с реализирането на проект, който Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) изпълнява с финанс...
28/08/2017 11:21:55МРРБ публикува петте варианта за изграждане на трасето на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле, по които предстои обществено обсъждане
Информация за разглежданите от държавата варианти за изграждане на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле, с цел осигуряване на отимално безопасно пътуване и преминаване през най-сложния участък от автомагистралата - между Крупник и Кресна, е публикувана на официалния сайт на Министерств...
25/08/2017 14:11:18На 31 август, ще бъде направена първа копка на 6-километровия участък от Лот 3.1 Благоевград – Крупник на АМ „Струма“
Първата копка на 6-километровия участък от Лот 3.1 Благоевград–с. Крупник на Автомагистрала „Струма“ ще бъде направена на 31 август т.г., научаваме от официалния сайт на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Информацията е съобщена на  24 август 2017 г. от  мини...
25/08/2017 14:06:02Инвестиционен интерес към Добрич на американска компания за транспортни технологии
Инвестиционен интерес към Добрич е проявен от американска компания за транспортни технологии, съобщава официалният сайт на общината. В тази връзка, по инициатива на Посолството на САЩ в България, на 23.08.2017 г. е проведена среща между кмета на град Добрич Йордан Йорданов и Стоян Стоянов - представител за България на ...
25/08/2017 11:18:50С 26,5 % нараства броят на българите, реализирали туристически пътувания през второто тримесечие на 2017-та спрямо същия период на 2016-та
С 26,5 % нараства броят на българите, реализирали туристически пътувания през второто тримесечие на 2017-та спрямо същия период на 2016-та, според публикуваните от Националния статистически институт (НСИ) предварителни данни за туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението през второто тримесечие на 20...